GRATIS FRAGT OVER HELE DANMARK

Åbningstider fra 9 til 17. Frit leveret i hele landet med standardforsendelse. Forventet levering indenfor 15 - 20 dage fra ordredato. Leveringen håndteres af DB Schenker - Notifikation pr telefon ved afsendelse.

Købsbetingelser

Dette dokument indeholder de generelle vilkår som danner basis for, hvordan siden www.deleks.dk tilbyder produktkatalog og mulighed for at handle online for brugere.

 1. Definitioner

For at kunne give en komplet forståelse og godkendelse af disse vilkår betyder følgende termer, i ental og flertal, hvad som specificeres herunder:

  • Ejer: DELEKS S.r.l., med registeret adresse i Via Industriale, 23 25028 Verolanuova (BS) Italien, Momsnummer /Skattekode IT02894400981, certificeret e-mail adresse (PEC) deleks@pec.it 
  • Applikation: websiden www.deleks.dk 
  • Produkter: varer leveret til brugeren af ejer
  • Bruger: enhver person, der går ind på bruger applikationen 
  • Konsument: den fysiske person som indgår en kontrakt med formål, som ikke er relateret til hans håndværk, forretning eller erhverv  
  • Non-konsument: den fysiske person i myndig alder eller juridiske person som en indgår en kontrakt for udførelse eller til behov for sit håndværk, forretning eller erhverv
  • Vilkår: den kontrakt som varetager relationen med ejeren og brugeren så vel som salg eller levering af produkter tilbudt af ejeren gennem applikationen. 
 1. 2. Detaljeret information om hvad applikationen tilbyder 

Denne applikation giver brugeren muligheden for at kunne se produktkataloget, se funktioner og priser, foretage online køb og bede om information gennem at kontakte virksomheden.

 1. Omfang af vilkårene 

Brug af applikationen indebærer fuld accept af vilkårene fra brugeren. Skulle brugeren ikke acceptere vilkårene og/eller andre anmærkninger, juridiske punkter, information publiceret eller henvist til deri, kan bruger muligvis ikke kunne bruge applikationen eller relaterede funktioner. 

Ejeren kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre i vilkårene. 

De gældende vilkår er dem, der gælder ved afgivelse af købsordre eller forespørgsel om levering af et produkt. 

Inden brug af applikationen kræves det, at brugeren læser vilkårene grundigt, gemmer dem eller skriver dem ud for fremtidig reference.    

Ejeren forbeholder sig ret til at efter eget forgodtbefindende og på ethvert tidspunkt selv efter, at brugeren har registreret sig, ændre det grafiske layout på applikationen, indholdet og dets organisering så vel som andre funktioner der karakteriserer funktionaliteten og håndteringen af applikationen og meddele brugeren om nye instruktioner når det behøves

 1. Køb eller forespørgsler om levering gennem applikationen 

Alle produkter, der tilbydes gennem applikationen, er beskrevet i detaljer i de relevante produktsider (kvalitet, funktioner tilgængelighed, pris, leveringsmetoder, tider og udgifter, udgifter for tilbehør osv). Visse fejl unøjagtigheder eller små forskelle på hvad der er publiceret på applikationen og produktet kan forekomme. Derudover skal billeder af produkter anses mere som repræsentative og udgør ikke et element bundet af kontrakten. 

Køb og/eller leveringsforespørgsler gennem applikationen er tillade både for konsumenter og ikke-konsumenter.

Køb og eller leveringsforespørgsler er kun tillade til fysiske personer af myndig alder. For mindreårige skal alle køb og/eller leveringsforespørgsler gennem applikationen gennemgås og godkendes af forældre eller dem der har forældremyndigheden. 

De produkter, der tilbydes gennem platformen skal ses om en indbydelse til at forberede et tilbud og ordrer som sendes af brugeren som et kontraktmæssigt købstilbud og/eller en leveringsforespørgsel, som er underlagt. bekræftelse og / eller godkendelse fra ejeren som beskrevet for neden. Deraf har ejeren ret til at acceptere eller afvise brugeren ordre eller eller leveringsforespørgsel efter eget forgodtbefindende. Ligeledes har brugeren ikke ret til at af nogen anledning klage over ejerens beslutning. 

Salgskontrakten eller levering af produkterne anses at være afsluttet med ejerens godkendelse af brugerens forslag på købskontrakt eller leveringsforespørgsel. Ejeren skal informere brugeren om godkendelse ved at sende en ordrebekræftelse til e-mailadressen som blev angivet af brugeren eller ved at vide en webside med bekræftelse. Bekræftelsen skal indeholde ordredato, brugerens data, beskrivelse af produktet og information om dets tilgængelighed, prisen eller måden hvorpå den er beregnet, yderligere afgifter og/eller skatter, hvis nogen, leveringsadresse, leveringstider og afgifter, hvis der er nogen, procedurer for at håndhæve til ret til trække sig eller information om eksklusion og garantien. 

Salgskontrakten eller levering af produkter er ikke gyldig mellem parterne hvis der mangler noget af, hvad der er angivet i den foregående paragraf. 

Hvis produktet ikke er tilgængeligt, skal ejeren informere bruger om nye leveringstider og spørge om bruger kan tænke sig at bekræfte ordren. Det er underforstået at kontrakten ska anset som anset som afsluttet kun med reference til producer accepteret af ejeren.

Brugeren skal bekræfte korrektheden af de data der er angivet I ordrebekræftelsen og straks meddelle ejeren om nogle fejl. Brugeren skal beholde en kopi af ordren, af bekræftelsen og vilkårene. 

 1. Registrering

For at kunne udnytte funktionerne på applikationen skal brugeren registrere sig og sand tog     f     fuldt ud oplyse alle data krævet i registreringsformularen og godkende privatlivspolitikken 

      (https://www.deleks.dk/da/h/7/fortrolighedspolitik-da) og vilkårene. 

Brugeren har ansvaret for at gemme sine log ind-oplysninger. Loginoplysningerne skal bare bruges af brugeren og kan ikke overdrages til tredjeparter. Brugeren påtager sig at holde dem private og sikre sig, at ingen tredjepart har adgang til dem. Skulle brugeren mistænke eller blive opmærksom på misbrug eller læk af oplysninger, skal han med det samme kontakte ejeren. 

 Brugeren garanterer at den personlige information oplyst ved registrering er komplet og sand og påtager sig at holde ejeren skadesløs fra nogen skade, erstatning og / eller straf som et resultat eller som på nogen måde er relateret til overtrædelse af brugeren af reglerne for registrering på applikationen eller lagring er log ind-oplysninger. 

 1. Annullering og lukning af konto 

  Den registrerede bruger kan afslutte brug af applikationen på et hvilket som helst tidspunkt og   

    kan deaktivere sin konto eller bede om at få den slettet gennem applikationens brugerflade, 

om muligt eller ved at sende en e-mail til adressen info@deleks.com eller ved at ringe til    vores kundeservice på nummeret +39 030 6585725. 

I tilfælde af misbrug af brugsvilkårene fra brugerens side eller overtrædelse af de gældende lovbestemmelser har ejeren ret til at på ethvert tidspunkt suspendere eller lukke brugerens konto på uden advarsel.

 1. Priser og betalinger 

For hvert produkter er priserne inklusive moms hvis det er angivet. Hvis priserne ikke kan regnes      ud på forhånd, på grund af produktets forhold, er udregningsmetoderne indikeret.

Derudover skal alle eventuelle skatter, ekstra afgifter og leveringsomkostninger som kan variere afhængig af destination, den valgte leveringsmetode og/eller den benyttede betalingsmetode indikeres. Hvis disse udgifter ikke rimeligvis kan udregnes på forhånd, vil der fremgå en indikation af hvilke udgifter der skal pålægges brugeren.

Ejeren har ret til at ændre prisen på produkterne så vel som alle ekstra udgifter til enhver tid. 

        Det er underforstået, at prisændringer ikke i nogle tilfælde skal påvirke de aftaler, der blev indgået inden en sådan ændring.     

Brugeren er skyldig at betalte prisen for produktet inden for tidsrammen og på de måder der er

            angivet på applikationen samt at oplyse den information som kræves.  

Applikation bruger tredjepartsværktøjer for at behandle betalinger og har ingen adgang til

            nogen af betalingsoplysninger (kreditkortnummer, navn, password etc.)   

Hvis tredjepart afviser betalingen vil ejeren ikke levere varerne og kan ikke på nogen made

          holdes ansvarlig.                                     

 1. Fakturering

Brugere der ønsker betaling med faktura skal informere ejeren om faktureringsinformation. I 

       sådanne tilfælde erklæret brugeren, at den oplyste information er korrekt og holder ejeren 

       skadesfri på alle måder i dette henseende. 

 1. Leveringsmåder for materiale 

Materiale og/eller digitale produkter leveret i fysisk form skal leveres til adressen, som er        

       blevet oplyst af brugeren i overensstemmelse med den valgte tid på applikationen og  

       angivet i ordrebekræftelsen. Medmindre andet er angivet, skal leveringstiden angivet i

      ordrebekræftelsen følge de leveringstider som normal kræves for at levere produktet fra

      det øjeblik leverandøren tager over. 

I tilfælde af, at det ikke er muligt at levere de ønskede produkter, vil det hurtigt blive meddelt 

       brugeren via e-mail og indikere forventet leveringstid eller grunden til hvorfor levering 

       ikke er muligt. 

Hvis bruger ikke vil godkende de nye vilkår eller levering er blevet umulig, kan brugeren 

      bede om en tilbagebetaling af det betalte beløb, hvilket vil ske med det samme og på 

      samme betalingsmetode som købet blev gjort på. Dette vil ske inden for maksimalt 14 dage

      fra den dag, ejeren blev meddelt ønske om tilbagebetaling. 

Ved modtagelse af varen skal brugeren bekræfte at den stemmer overens med ordren så vel 

      som sikre, at pakken ikke er åbnet eller skadet. Hvis der tydelige skader på forpakningen og/eller på produktet, kan brugeren nægte at tage imod produktet og returnere det uden afgifter. Når brugeren har kvitteret for modtagelse af pakken, kan brugeren ikke gøre nogen 

      indsigelser om tydelige ydre skader på den leverede vare. 

Ejeren kan ikke holdes ansvarlig skader, tab eller omkostninger der er opstået som et resultat af manglende opretholdelse af kontrakten på grund af force majeure. 

Produktet (med undtagelse af ekstraudstyr og reservedele) leveres sammen med brugs- og vedligeholdelsesmanualen. Kunden kan til enhver tid anmode om en papirkopi eller i digitalt format via e-mail. Hvis kunden 10 dage efter modtagelse af varen ikke melder mangel på det, forudsættes det, at manualen er i kundens besiddelse.

 1. Ekskludering af retten til at trække sig ud for industrikunder 

Industrikunder er ikke berettigede til at trække sig ud af salgskontrakten eller levering af produkterne. Brugeren godkender udtrykkeligt, at angelsen af et CVR-nummer betegner ham som en industrikunde

 1. Retten til at trække sig ud ved køb af materiale for konsumenter 

Konsumenter som af nogen anledning ikke er tilfredse med produktet, har ret til at trække sig 

       fra kontrakten uden straf og uden nogen grund indenfor 30 dage efter levering af produktet

      ved at meddele det skriftligt til e-mailen info@deleks.com, gerne ved at bruge formularen til

      at trække sig som kan findes i den følgende artikel eller i nogen anden skriftlig form. 

Hvis kunden har bestilt en ordre som leveres separat i flere dele, regnes de 30 dages ret til at fortryde fra den dag, det sidste produkt bliver leveret. 

Hvis kunden trækker sig skal forbrugeren returnere produktet til ejeren uden ubegrundede 

      anledninger til forsinkelser og i alle tilfælde ikke senere end 14 dage efter at han meddelte 

      om sin beslutning om at trække sig fra aftalen. Forbrugeren skal kun betale for den direkte 

      omkostning ved retur, medmindre ejeren har givet udtryk for at påtage den. 

Hvis fortrydelsesretten er benyttet korrekt, skal ejeren refundere betalingen fra brugeren. 

       Tilbagebetalingen vil blive gjort med det samme med samme betalingsmetode som blev 

        brugt ved købet inden for maksimalt 14 dage fra den dato ejeren blev gjort opmærksom 

       på anmodningen om refundering. 

Ejeren vil ikke tilbagebetale leveringsomkostninger hvis kunden specifikt har valgt en form af 

        levering som er anderledes end den billigste leveringsform som er blevet tilbudt af ejeren.

Ejeren kan tilbageholde refundering indtil produktet er returneret eller indtil forbrugeren har 

       dokumenteret at der er blevet returneret, men mindre ejeren har tilbudt selv at afhente det.

Ejeren kan afvise returen, hvis produktet ikke fungerer på grund af fejlagtig brug, uagtsomhed. fysisk æstetisk eller overfladisk skade eller modificering, manipulation eller usømmeligt vedligehold eller almindelig slitage eller manglende integrerede del i produktet (tilbehør, dele etc). I sådanne tilfælde vil ejeren returnere produktet til afsenderen og fakturere fragtomkostninger til afsenderen. 

       

 1. Frivillig formular til udnyttelse af fortrydelsesretten 
 1. Brugeren kan trække sig fra kontrakten ved bruge den følgende formular som skal udfyldes I sin helhed og sendes til info@deleks.com inden perioden for at kunne fortryde er udløbet: 

Jeg erklærer hermed, at jeg ønsker at trække mig fra salgs- eller leveringsaftalten gællende følgende  produkt__________ 

Ordrenummer:_______ Ordredato:_______  Fornavn og efternavn: _______  Adresse: ______  E-mail tilhørende den konto som ordren blev bestilt fra: ____________________  Dato: __________   

 1. Produktgaranti for industrikunder 

hvad angår produktet er industrikunder omfattet af garantier for defekter af den solgte vare, garanti for defekter vedrørende den lovede og essentielle kvalitet og andre garantier udstedte af den italienske civilret (sektionerne 1490 og følgende af den italienske civilret). 

 1. Materialets konformitetsgaranti for konsumenter 

Den juridiske konformitetsgaranti, som er nedfældes sektionerne 128-135 i det italienske konsumentkodeks, omfatter alle produkter som gennem applikationen som falder ind under kategorien “konsumentvarer” som reguleret i sektion 128 paragraf 2 af det italienske konsumentkodeks: ethvert konket produkt, også dem der skal samles, med undtagelse af i) solgt som resultat af udøvelse eller på anden måde ved juridisk autoritet ii)vand, gas eller elektricitet, hvor de ikke sælges i en begrænset mængde eller bestemt kvantitet, iii)elektricitet. 

Den juridiske konformitetsgaranti er forbeholdt konsumenter

Det er ejerens ansvar at levere forbrugerprodukterne i overensstemmelse med aftalen. Produkter antages at være i overensstemmelse med kontrakten hvis de: 

  • passer til formål som produkter af samme type normal bruges til 
  • stemmer overens med beskrivelsen fra sælgeren og har de kvaliteter af varen som sælgeren har demonstreret for kunden i en sample eller model 
  • viser kvaliteten og præstation som er normal i varer af samme type og som forbrugeren rimeligvis kan forvente sig, forudsat produktets egenskaber og taget i betragtning af alle offentlige udtalelser om specielle karaktertræk ved produktet som sælgeren, producenten eller repræsentanten har fremsat om det, særligt i markedsføring eller markering. 
  • passer til ethvert specifikt formål som konsumenten køber dem til og som han gjorde sælgeren opmærksom på ved købstilfældes og som sælgeren har accepteret. 

Enhver fejl eller malfunktion forårsaget af tilfældigheder eller konsumentens ansvar eller brug af produktet som ikke er i overensstemmelse med dets tiltænkte brug og / eller med den medfølgende tekniske dokumentation er derfor ekskluderet fra omfatningen konformitetsgarantien 

Enhver afvigelse der forekommer inden for 24 måneder efter levering af produktet skal meddeles indenfor to måneder efter, at defekten blev opdaget. 

Med mindre andet bevises skal enhver afvigelse, der bliver opdaget inden for seks måneder efter levering antages at have været til stede ved leveringstidspunktet medmindre denne antagelse ikke kan retfærdiggøre varernes skik eller udseende eller typen af afvigelse. Efter 6 måneder er det konsumentens ansvar at dokumentere at skader ikke er opstået på grund af forker eller upassende brug af produktet. 

Ifølge sektion 130 i det italienske konsumentkodeks har konsumenten i tilfælde af afvigelser af produktet ret til at rette afvigelsen uden beregning. I denne henseende kan kunden vælge mellem at få produktet repareret eller få det byttet. 

Den rettighed til at vælge kan ikke udnyttes hvis den valgte løsning er fysisk umulig eller umådeligt dyr. Derudover har konsumenten kun ret til et tilstrækkelig afslag i prisen eller afslutningen af kontrakten, hvis en af følgende scenarier forekommer: i) reparation og erstatning er umuligt eller umådeligt dyrt ii) ejeren har ikke repareret eller udbyttet produktet indenfor en rimelig periode; iii) erstatningen eller reparationen har forårsaget betragtelig ubelejlighed for konsumenten

For at kunne bruge mulighederne der tilbydes i konformitetsgarantien skal konsumenten kontakte os skriftlift på e-mailadressen info@deleks.com eller ringe til vores kundeservice på nummeret +39 030 6585725. 

Ejeren skal med det samme besvare henvendelsen om den mistænkte afvigelse og skal oplyse kunden om den specifikke procedure som skal følges og samtidig også tage produktkategorien som produktet tilhører og / eller den rapporterede defekt i betragtning.

 1. Industriel og intellektuel ejendom 

Ejeren erklærer sig som ejer og / eller licensejer af al intellektuel ejendomsret relateret applikationen og/eller indholdet der findes på applikationen. Derfor er og forbliver alle varemærker, figurativt, i ord eller andre symboler, kommercielle navne, servicemærker, udtryk, illustrationer, billeder, logoer og indhold relateret til applikationen ejerens eller licenstagerens ejendom og er beskyttet af gældende lovgivning om varemærker og de relevante internationale aftaler. 

Vilkårene giver ikke brugeren nogen licens for brug i forhold til applikationen og/eller af 

      enkeltstående materiale og/eller materiale på siden medmindre det på anden måde er reguleret.

Enhver reproduktion i alle former af de forklarende tekster og indholdet på applikationen vil, hvis de ikke er godkendte, af ejeren blive anset som brud mod den intellektuelle og industrielle ejendomsret. 

 1. Bortfald af garanti 

Applikationen udbyder som “den er” og “som tilgængelig” og ejeren giver direkte eller indirekte garanti i forhold til applikationen, og ej heller gives der nogen garanti for at applikationen vil tilfredsstille brugerens behov eller at den aldrig vil have driftsproblemer eller være for virus eller andre problemer. 

Ejeren vil gøre sit bedste for at tjenesten kan være tilgængeligt alle 24 timer i døgnet, men kan ikke på nogen måde holdes ansvarlig hvis applikationen af nogen anledning ikke er tilgængeligt og/eller funktionen på et hvilket som helst tidspunkt eller periode ikke er tilgængelig. Adgang til applikationen kan blive midlertidigt forhindret uden forudgående information i tilfælde af systemfejl, vedligehold, reparation eller af grunde helt uden for ejerens kontrol eller på grund af force majeure. 

 1. Begrænsning af ansvar 

Ejeren skal ikke holdes til ansvar overfor bruger bortset fra tilfælde af bevidst forsømmelse eller grov uagtsomhed, for mangelfuld service, eller malfunktioner relateret til brug af internettet uden for deres egen kontrol eller deres udbyderes. 

Derudover skal ejeren ikke holdes ansvarlig for skader, tab eller udgifter for brugeren, der er opstået som et resultat af mangelfuld opretholdelse af aftalen på grund af omstændigheder, der ikke kan tilskrives ejeren og brugeren har bare ret til en fuld refundering af den betalte pris og yderligere afgifter, der er opstået.

Ejeren har ikke noget ansvar for svindel eller ulovligheder med kreditkort eller andre betalingsformer der gøres af tredjepart, de ejeren ikke på nogen måde har adgang eller kontrol med betalingsinformation, der bliver brugt (kreditkortnummer, navn, password etc.)

Ejeren kan ikke holdes ansvarlig for:

  • nogle former for tabte forretningsmuligheder og andre tab, selv indirekte, som kunden kan blive ramt af og som ikke er et direkte resultat af kontraktbrud fra ejerens side.  
  • fejlagtigt eller upassende brug af applikationen af brugeren eller tredjeparter 
  • udstedelse af forkerte dokumenter eller finansiel information på grund af fejl i data fra brugeren, da sidstnævnte er den eneste person der er ansvarlig. for korrekt indtastning af data.  

I et hvilket som helst tilfælde skal ejeren ikke kunne holdes ansvar for et beløb større end to gange den sum, som kunden har betalt. 

 1. Force majeure

Ejeren kan ikke holdes ansvarlig for manglende eller sen opfyldelse af sine forpligtelser på grund af omstændigheder der er udenfor deres rimelige kontrol på grund af begivenheder som force majeure, eller i et hvert tilfælde, uforudsete begivenheder, uden for deres kontrol. 

Opfyldelse af forpligtelser fra ejerens side skal anses som stoppet i den periode som force majeure-situationen foregår. 

Ejeren vil gøre alt i sin magt for at kunne finde en løsning der kan føre til korrekt opfyldelse af deres obligationer på trods af rådende force majeure-omstændigheder. 

 1. Links til tredjeparts hjemmesider 

Applikationen kan indeholde links til tredjeparters websider / applikationer. Ejeren har ingen kontrol over dem og er derfor ikke ansvarlig for noget indhold på disse sider /applikationer.

Nogle af disse link kan linke til tredje parts sider som udbyder tjenester gennem applikationen. I disse tilfælde vil de generelle vilkår for brug af siden / applikationen og for tjenesten udbudt af tredje part appliceres for den individuelle tjeneste, og i denne henseende har ejeren ikke noget ansvar. 

 1. Privatliv

Beskyttelse og behandling af personlige data vil være i overensstemmelse med 

privatlivspolitikken som kan findes her på siden https://www.deleks.dk/da/h/7/fortrolighedspolitik-da

 1. Lovhjemmel og retspraksis

Vilkårene er underlagt italiensk lovgivning. 

For konsumenter skal ethvert tvist om applikationen, gennemførelse og tolkning af disse vilkår 

fremsættes i domstole, hvor konsumenten opholder sig eller valgt domicil. Hvis bosat i    territorier underlagt den Italienske Republik skal forbrugeren uden hensynstagen ret til at tage føre sagen i en domstol gå til “konsumentretten” i overensstemmelse med sektion 66 i den italienske konsumentkode, som har myndighed for territoriet ifølge kriterierne i sektion 18, 19 og 20 under det civilretslige kodeks. 

Tillempning af mere favorable og obligatoriske lovbestemmelser for konsumenter som ikke bor eller har domicil i Italien, er med forbehold især i forhold til definitionen udøvelsen af sin ret til at trække sig, efter returnering af produkterne, i tilfælde at denne rettighed, formaliteterne af kommunikation og den juridiske garanti for konformitet. 

For brugere som ikke er konsumenter henvises der til ret forum i det land hvor ejeren er baseret for alle tvister vedrørende tillempning, udførelse og tolkning af disse vilkår.

 1. Online løsning af tvister for konsumenter 

Konsumenter bosiddende I Europa bør kende til det faktum, at den Europæiske Kommission har etableret en online platform som tilbyder et alternativt værktøj til løsning tvister. Dette værktøj kan bruges af konsumenter for at løse alle tvister relateret til salgskontrakter eller tjenester der er blevet tilbudt online. Tilsvarende kan konsumenter bruge denne platform til at løse alle problemer der er opstået fra indgåelse af en kontrakt online. Platformen kan nås på følgende adresse: ec.europa.eu/consumers/odr/

Dato 02/10/2020