GRATIS FRAGT OVER HELE DANMARK

Åbningstider fra 9 til 17. Frit leveret i hele landet med standardforsendelse.

Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

Vi er meget glade for, at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er en særlig høj prioritet for DELEKS Srl. Brug af internetsiderne til DELEKS Srl er mulig uden nogen angivelse af personlige data. Hvis en registreret bruger imidlertid ønsker at bruge specielle virksomhedstjenester via vores websted, kan behandling af personoplysninger blive nødvendigt. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget lovmæssigt grundlag for sådan behandling, opnår vi generelt samtykke fra den registrerede bruger.

Behandlingen af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer til en registreret skal altid være i overensstemmelse med den almindelige databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med de landsspecifikke regler for databeskyttelse, der bliver brugt på DELEKS Srl. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de registrerede ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring om de rettigheder, de har ret til.

Som controller har DELEKS Srl implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger, der behandles via dette websted. Imidlertid kan internetbaserede dataoverførsler i princippet have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse er muligvis ikke garanteret. Af denne grund står alle registrerede frit til at overføre personlige data til os på alternative måder, f.eks. telefonisk.

1. Definitioner

DELEKS Srl's databeskyttelseserklæring er baseret på de vilkår, som den europæiske lovgiver har brugt til vedtagelse af den almindelige databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden såvel som vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette ønsker vi først at forklare den anvendte terminologi.

I denne databeskyttelseserklæring bruger vi blandt andet følgende vilkår:

 • a) Personlige data

  Personlige data betyder enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person ("registreret"). En identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator, såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, den fysiske persons genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

 • b) Den registrerede

  Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den registeransvarlige, der er ansvarlig for behandlingen.

 • c) Behandling

  Behandling er enhver handling eller sæt af operationer, der udføres på personlige data eller på sæt af personlige data, uanset om de er automatiserede, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, hentning, høring , brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

 • d) Begrænsning af behandlingen Begrænsning af behandlingen er markering af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden. e) Profilering Med profilering forstås enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består af brug af personoplysninger til evaluering af visse personlige aspekter, der vedrører en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstation på arbejdspladsen, økonomiske situation, sundhed , personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser. f) Pseudonymisering Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at personoplysninger ikke tilskrives en identificeret eller identificerbar fysisk person. g) Controller eller controller, der er ansvarlig for behandlingen Controller eller controller, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, den offentlige myndighed, agenturet eller andet organ, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet og midlerne til behandlingen af personoplysninger; når formålet og midlerne til en sådan behandling bestemmes af EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for dens udnævnelse fastsættes af EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning. h) Processor Processor er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på controllers vegne.
 • i) Modtager

  Modtager er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, som de personlige data videregives til, uanset om det er en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en særlig undersøgelse i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere; behandlingen af disse data af disse offentlige myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til formålet med behandlingen.

 • j) Tredjepart

  Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, behandleren og personer, der under den direkte myndighed fra den registeransvarlige eller processor er autoriseret til at behandle personoplysninger.

 • k) Samtykke

  Samtykke fra den registrerede er enhver frit givet, specifik, informeret og utvetydig indikation af den registreredes ønsker, ved hvilken han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling betyder enighed om behandlingen af personoplysninger vedrørende ham eller hende.


2. Navn og adresse på controlleren

Controller med henblik på den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), andre databeskyttelseslove, der finder anvendelse i Den Europæiske Unions medlemsstater og andre bestemmelser i forbindelse med databeskyttelse, er:

DELEKS S.r.l.

Via Industriale, 23

25028 Verolanuova (BS) Italy

VAT: IT02894400981

Telefon: +39 (0) 30 6585725

E-mail: info@deleks.com

Hjemmeside: www.deleks.dk


3. Cookies

Internetsiderne til DELEKS Srl bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i et computersystem via en internetbrowser.

Mange internetsider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. En cookie-id er en unik identifikation af cookien. Det består af en karakterstreng, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles den specifikke internetbrowser, som cookien blev gemt i. Dette tillader besøgte internetsider og servere at differentiere den individuelle browser til dataemnet fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.

Via brug af cookies kan DELEKS Srl give brugerne af dette websted mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være muligt uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan informationerne og tilbudene på vores websted optimeres med brugeren i tankerne. Cookies tillader os, som tidligere nævnt, at genkende vores brugere af vores side. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores websted. Brugeren, der bruger cookies, f.eks. behøver ikke at indtaste adgangsdata hver gang webstedet åbnes, fordi dette overtages af webstedet, og cookien gemmes således på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien i en indkøbskurv i en online shop. Onlinebutikken husker de artikler, som en kunde har placeret i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores websted ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og kan derfor permanent nægte indstillingen af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes når som helst via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle populære internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, er det ikke sikkert, at alle funktioner på vores websted kan bruges fuldstændigt.

g) Controller eller controller, der er ansvarlig for behandlingen

Controller eller controller, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, den offentlige myndighed, agenturet eller andet organ, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet og midlerne til behandlingen af personoplysninger; når formålet og midlerne til en sådan behandling bestemmes af EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for dens udnævnelse fastsættes af EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning.

h) Processor

Processor er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på controllers vegne.

i) Modtager

Modtager er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, som de personlige data videregives til, uanset om det er en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en særlig undersøgelse i overensstemmelse med EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere; behandlingen af disse data af disse offentlige myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til formålet med behandlingen.

j) Tredjepart

Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, behandleren og personer, der under den direkte myndighed fra den registeransvarlige eller processor er autoriseret til at behandle personoplysninger.

k) Samtykke

Samtykke fra den registrerede er enhver frit givet, specifik, informeret og utvetydig indikation af den registreredes ønsker, ved hvilken han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling betyder enighed om behandlingen af personoplysninger vedrørende ham eller hende.


4. Indsamling af generelle data og oplysninger

DELEKS Srl websted indsamler en række generelle data og oplysninger, når en registreret eller et automatiseret system åbner webstedet. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverlogfilerne. Samlet kan være (1) de anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der bruges af det adgangssystem, (3) det websted, hvorfra et adgangssystem når vores websted (såkaldte henvisninger), (4) sub -websteder, (5) dato og klokkeslæt for adgang til internetsiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyder af adgangssystemet og (8) andre lignende data og information, der kan bruges i tilfælde af angreb på vores informationsteknologisystemer.

Ved brug af disse generelle data og oplysninger drager DELEKS Srl ikke nogen konklusioner om den registrerede. Tværtimod er denne information nødvendig for (1) at levere indholdet af vores websted korrekt, (2) optimere indholdet af vores websted såvel som dets reklame, (3) sikre den langsigtede levedygtighed af vores informationsteknologisystemer og webstedsteknologi og (4) give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafforfølgning i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer DELEKS Srl anonymt indsamlede data og information statistisk med det formål at øge vores virksomheds databeskyttelse og datasikkerhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data for serverlogfilerne gemmes separat fra alle personlige data, der leveres af en registreret.


5. Registrering på vores websted

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på controllerens websted med angivelse af personoplysninger. Hvilke personlige data, der transmitteres til controlleren, bestemmes af den respektive inputmaske, der bruges til registreringen. De personoplysninger, der indtastes af den registrerede, indsamles og opbevares udelukkende til intern brug af controlleren og til hans eget formål. Controlleren kan anmode om overførsel til en eller flere processorer (f.eks. En pakketjeneste), der også bruger personlige data til et internt formål, som kan tilskrives controller.

Ved at registrere på controllerens websted gemmes også IP-adressen - tildelt af internetudbyder (ISP) og brugt af den registrerede - dato og tidspunkt for registreringen. Opbevaring af disse data finder sted på baggrund af, at dette er den eneste måde at forhindre misbrug af vores tjenester, og om nødvendigt at gøre det muligt at efterforske begået lovovertrædelse. For så vidt er lagring af disse data nødvendig for at sikre controlleren. Disse data videresendes ikke til tredjepart, medmindre der er en lovpligtig forpligtelse til at videregive dataene, eller hvis overførslen tjener målet med strafforfølgning.

Registreringen af den registrerede med frivillig angivelse af personoplysninger er beregnet til at gøre det muligt for den registeransvarlige at tilbyde det registrerede indhold eller tjenester, der kun kan tilbydes registrerede brugere på grund af arten af det aktuelle spørgsmål. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personoplysninger, der er specificeret under registreringen, eller til at få dem helt slettet fra den registeransvarlige data.

Den registeransvarlige skal til enhver tid give information efter anmodning til hver enkelt registreret om, hvilke personlige data der er gemt om den registrerede. Derudover skal den registeransvarlige korrigere eller slette personoplysninger efter anmodning eller indikation af den registrerede, for så vidt der ikke er nogen lovpligtige opbevaringsforpligtelser. Alle controllers medarbejdere er tilgængelige for den registrerede i denne henseende som kontaktpersoner.


6. Abonnement på vores nyhedsbreve

På DELEKS Srl websted får brugerne mulighed for at abonnere på vores virksomheds nyhedsbrev. Den inputmaske, der bruges til dette formål, bestemmer, hvilke personlige data der transmitteres, samt når nyhedsbrevet bestilles fra controlleren.

DELEKS Srl informerer regelmæssigt sine kunder og forretningspartnere ved hjælp af et nyhedsbrev om virksomhedstilbud. Virksomhedens nyhedsbrev kan kun modtages af den registrerede, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mail-adresse og (2) den registrerede registrerer sig for nyhedsbrevforsendelsen. En bekræftelses-e-mail vil blive sendt til den e-mail-adresse, der er registreret af en registreret person for første gang til nyhedsbrevforsendelse af juridiske grunde i dobbelt opstillings proceduren. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at bevise, om ejeren af e-mail-adressen som den registrerede er autoriseret til at modtage nyhedsbrevet.

Under registreringen af nyhedsbrevet gemmer vi også IP-adressen på det computersystem, der er tildelt af internetudbyder (ISP) og brugt af den registrerede på tidspunktet for registreringen, samt dato og tidspunkt for registreringen. Indsamling af disse data er nødvendig for at forstå (mulig) misbrug af en registreret e-mail-adresse på et senere tidspunkt, og det tjener derfor målet om den juridiske beskyttelse af den registeransvarlige.

Personlige data indsamlet som en del af en registrering til nyhedsbrevet bruges kun til at sende vores nyhedsbrev. Derudover kan abonnenter på nyhedsbrevet blive informeret pr. E-mail, så længe dette er nødvendigt for driften af nyhedsbrevtjenesten eller en aktuel registrering, da dette kan være tilfældet i tilfælde af ændringer af nyhedsbrevet, eller i tilfælde af ændringer i tekniske omstændigheder. Der vil ikke være nogen overførsel af personlige data indsamlet af nyhedsbrevstjenesten til tredjepart. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan afsluttes af den registrerede til enhver tid. Samtykke til lagring af personoplysninger, som den registrerede har givet til forsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Med henblik på tilbagekaldelse af samtykke findes et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Det er også muligt at afmelde nyhedsbrevet til enhver tid direkte på controllerens websted eller kommunikere dette til controller på en anden måde.


7. Nyhedsbrevstracking 

Nyhedsbrevet til DELEKS Srl indeholder såkaldte tracking-pixels. En sporingspixel er en miniatyrgrafik indlejret i sådanne e-mails, der sendes i HTML-format for at muliggøre registrering og analyse af logfil. Dette muliggør en statistisk analyse af succes eller fiasko med online marketingkampagner. Baseret på den indlejrede tracking-pixel kan DELEKS Srl muligvis se, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en registreret, og hvilke links i e-mailen blev indkaldt af registrerede.

Sådanne personlige data indsamlet i sporingspixelene indeholdt i nyhedsbreve lagres og analyseres af controlleren for at optimere forsendelsen af nyhedsbrevet samt til at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til datas interesser emne. Disse personlige oplysninger videregives ikke til tredjepart. De registrerede har til enhver tid ret til at tilbagekalde den respektive særskilte samtykkeerklæring, der er udstedt ved hjælp af dobbeltopt-in-proceduren. Efter en tilbagekaldelse vil disse personlige data blive slettet af controlleren. DELEKS Srl betragter automatisk en tilbagetrækning fra modtagelsen af nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.


8. Kontaktmulighed via websiden

DELEKS Srl websted indeholder oplysninger, der muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed såvel som direkte kommunikation med os, som også inkluderer en generel adresse på den såkaldte elektroniske mail (e-mail-adresse). Hvis en registreret kontakter controlleren via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, der transmitteres af den registrerede, automatisk. Sådanne personlige data, der transmitteres på frivillig basis af en registreret person til databehandleren, lagres med det formål at behandle eller kontakte den registrerede. Disse personlige data overføres ikke til tredjepart.


9. Rutinemæssig sletning og blokering af personlige data

Den registeransvarlige behandler og lagrer den registreredes personoplysninger kun i den periode, der er nødvendig for at nå formålet med opbevaring, eller for så vidt dette er givet af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller forskrifter, som kontroller er underlagt.

Hvis opbevaringsformålet ikke finder anvendelse, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver, udløber, blokeres eller slettes personoplysninger rutinemæssigt i overensstemmelse med lovmæssige krav.


10. Den registreredes rettigheder

 • a) Bekræftelsesret

  Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at få fra den registeransvarlige bekræftelse af, om personoplysninger om ham eller hende behandles eller ej. Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne bekræftelsesret, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den registeransvarlige.

 • b) Ret til adgang

  Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at indhente gratis information om den eller de personlige data, der er lagret på registeransvarlig, til enhver tid og en kopi af disse oplysninger. Endvidere giver de europæiske direktiver og forordninger den registrerede adgang til følgende oplysninger:

  • formålet med behandlingen;
  • kategorierne af de pågældende personoplysninger;
  • modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer;
  • hvor det er muligt, den påtænkte periode, som de personlige data vil blive lagret for, eller, hvis ikke muligt, kriterierne, der er anvendt til at bestemme denne periode;
  • eksistensen af retten til at anmode fra den registeransvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger vedrørende den registrerede eller at gøre indsigelse mod sådan behandling;
  • eksistensen af retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;
  • hvor de personlige data ikke indsamles fra den registrerede, tilgængelige oplysninger om deres kilde;
  • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, jf. artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR, og i det mindste i disse tilfælde meningsfuld information om den involverede logik, samt betydningen og forventede konsekvenser af sådan behandling for den registrerede.

  Desuden har den registrerede ret til at indhente oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at blive informeret om de passende sikkerhedsforholdsregler i forbindelse med overførslen.

  Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til adgang, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den registeransvarlige.

 • c) Ret til rettelse

  Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at indhente fra den registeransvarlige uden unødig forsinkelse korrektion af unøjagtige personoplysninger om ham eller hende. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har den registrerede ret til at udfylde ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring.

  Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til afhjælpning, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige.

 • d) Ret til sletning (Ret til at blive glemt)

  Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at få fra den registeransvarlige sletning af personoplysninger om ham eller hende uden unødig forsinkelse, og den registeransvarlige er forpligtet til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvor en af Følgende grunde gælder, så længe behandlingen ikke er nødvendig:

  • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, som de blev indsamlet eller behandlet på anden måde.
  • Den registrerede trækker tilbage samtykke, som behandlingen er baseret på i artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, i GDPR, og hvor der ikke er nogen anden retlig grund til behandlingen.
  • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen overordnede berettigede grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
  • Personoplysningerne er ulovligt behandlet.
  • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en lovpligtig forpligtelse i EU- eller medlemslandens lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt.
 • g) Ret til indsigelse

  Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse mod grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, til behandling af personoplysninger om ham eller hende, der er baseret på litra e) eller f) i artikel 6, stk. 1, i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

  DELEKS Srl behandler ikke længere personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan påvise overbevisende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

  Hvis DELEKS Srl behandler personoplysninger til direkte markedsføringsformål, har den registrerede ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder for profilering, i det omfang det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse mod DELEKS Srl mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, vil DELEKS Srl ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

  Desuden har den registrerede ret til, af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende af DELEKS Srl til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres af hensyn til almenhedens interesse.

  For at udøve retten til indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder hos DELEKS Srl. Derudover er den registrerede gratis i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58 / EF til at bruge hans eller hendes ret til at gøre indsigelse på automatiserede måder ved hjælp af tekniske specifikationer.

 • h) Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering

  Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til ikke at være underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, der får retsvirkninger vedrørende ham eller hende eller på lignende måde påvirker ham eller hende, så længe da beslutningen (1) ikke er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt mellem den registrerede og en datacontroller, eller (2) ikke er autoriseret i henhold til EU-lovgivning eller medlemsstat, som den registeransvarlige er underlagt og der også fastlægger passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, eller (3) ikke er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

  Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt mellem den registrerede og en databehandler, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal DELEKS Srl gennemføre egnede foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og legitime interesser, i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den registeransvarlige side, til at udtrykke hans eller hendes synspunkt og bestride beslutningen.

  Hvis den registrerede ønsker at udøve rettighederne vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos DELEKS Srl.

 • i) Ret til tilbagetrækning af samtykke til databeskyttelse

  Hver registreret har ret tildelt af den europæiske lovgiver til at trække sit eller hendes samtykke til behandling af hans eller hendes personlige data til enhver tid tilbage.

  Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække tilladelsen tilbage, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos DELEKS Srl.


11. Retsgrundlag for behandlingen

Kunst. 6 (1) tændt. en GDPR fungerer som det juridiske grundlag for behandling af operationer, som vi får tilladelse til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. Er tilfældet, når behandlingsoperationer er nødvendige for levering af varer eller for at levere en anden service, er behandlingen baseret på artikel 6, stk. 1, litra. b GDPR. Det samme gælder for sådanne forarbejdningsoperationer, der er nødvendige for at gennemføre forudgående kontraktforhold, for eksempel i tilfælde af forespørgsler angående vores produkter eller tjenester. Er vores firma underlagt en juridisk forpligtelse, hvormed behandling af personoplysninger kræves, såsom for opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på Art. 6 (1) tændt. c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville f.eks. Være tilfældet, hvis en besøgende blev såret i vores virksomhed, og hans navn, alder, sundhedsforsikringsdata eller andre vigtige oplysninger skulle videregives til en læge, hospital eller anden tredjepart. Derefter ville behandlingen være baseret på art. 6 (1) tændt. d GDPR. Endelig kunne forarbejdningsoperationer være baseret på artikel 6, stk. 1, litra. f GDPR. Dette retsgrundlag bruges til behandling af operationer, som ikke er dækket af nogen af ovennævnte juridiske grunde, hvis behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som vores firma forfølger eller af en tredjepart, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af interesserne. eller grundlæggende rettigheder og friheder hos den registrerede, som kræver beskyttelse af personoplysninger. Sådanne forarbejdningsoperationer er især tilladte, fordi de specifikt er blevet nævnt af den europæiske lovgiver. Her under forudsat, at der kunne antages en legitim interesse, hvis den registrerede er en klient hos den registeransvarlige (betragtning 47 sætning 2 GDPR).


12. De legitime interesser forfulgt af controlleren eller af en tredjepart

Hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra. f GDPR er vores legitime interesse at udføre vores forretning til fordel for alle vores medarbejdere og aktionærer.


13. Periode, for hvilken de personlige data gemmes

Kriterierne, der bruges til at bestemme perioden for opbevaring af personoplysninger, er den respektive lovmæssige opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, så længe det ikke længere er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten eller indledning af en kontrakt.


14. Levering af personoplysninger som lovkrav eller kontraktforhold; Krav, der er nødvendige for at indgå en kontrakt; Den registreredes forpligtelse til at give personoplysninger; mulige konsekvenser af manglende levering af sådanne data

Vi præciserer, at tilvejebringelse af personoplysninger delvis er påkrævet af lovgivningen (f.eks. skatteregler) eller også kan være resultatet af kontraktlige bestemmelser (f.eks. oplysninger om den kontraktlige partner). Nogle gange kan det være nødvendigt at indgå en kontrakt om, at den registrerede giver os personlige data, som derefter skal behandles af os. Den registrerede er for eksempel forpligtet til at give os personlige data, når vores firma underskriver en kontrakt med ham eller hende. Manglende levering af personoplysninger ville have den konsekvens, at kontrakten med den registrerede ikke kunne indgås. Inden den registrerede leverer personoplysninger, skal den registrerede kontakte en medarbejder. Medarbejderen præciserer for den registrerede, om levering af personoplysninger er påkrævet i henhold til lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at give personoplysninger og konsekvenserne af manglende levering af det personlige data.


15. Eksistens af automatiseret beslutningstagning

Som et ansvarligt firma bruger vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

Ekstern databeskyttelse Officerer Medierettadvokater fra WBS -LAW.

phone wp mail